Osteopati

Osteopati är en manuell vårdsdisciplin. Det osteopatiska förhållningssättet ser till alla aspekter av hälsa.

Stor vikt läggs vid diagnos och behandling anpassas till varje persons förutsättningar. 

Vad gör en osteopat?

 

En osteopat försöker skapa en så komplett bild av patientens hälsotillstånd som möjligt. Vid patientmötet sker bland annat  hållnings- och rörelseanalys och, vid behov, neurologisk- och ortopedisk undersökning. Osteopaten kan också ge råd gällande träning, kost och ergonomi.


 Osteopaten förväntas kunna bedöma och behandla tillstånd specifika för den egna vårddisciplinen men även besitta kunskap om tillstånd som kräver att patienten refereras till annan vårdgivare. 


Osteopati internationellt

 

 

Osteopati har en stark internationell anknytning och är globalt sett ett av de största yrkena inom manuell medicin. Yrket är legitimerat i många länder inklusive alla länder i norden, med Sverige som enda undantag.


I juli 2015 fastställdes en standard för osteopatisk utbildning och vård i Europa. Syftet med standarden är att säkerställa högkvalitativ och säker vård samt att etablera osteopati som en mer tillgänglig, distinkt vårddisciplin.


Visste du att...

 

 

  • Osteopati ligger till grund för kiropraktik och naprapati? 
  • Det finns ca 45 000 osteopater, ca 5 500 kiropraktorer och ca 1 500 naprapater i Europa?
  • Osteopater har 4 års utbildning på högskolenivå som bl.a omfattar anatomi, fysiologi, biomekanik, patologi, diagnostik och klinisk undersökning som t.ex. neurologisk och ortopedisk undersökning samt i manuella behandlingsmetoder?